Με τη συνεργασία έμπειρων συνεργείων και με τη συνεχή δική μας επίβλεψη επιτυγχάνουμε άριστα τεχνικά και αισθητικά αποτελέσματα σε ανακαινίσεις – αναβαθμίσεις και διαρρυθμίσεις:

 

–          Κατοικιών.

–          Καταστημάτων.

–          Τουριστικών μονάδων.

–          Βιομηχανικών – Βιοτεχνικών χώρων.