2234063414 Δρυμαία, Αμφίκλεια defthim8@yahoo.gr
hero image


Επισκευές & Ενυσχίσεις
Τεχνικό Γραφείο Δημήτρη Ευθυμίου - Πολιτικός Μηχανικός - Μελέτες - Κατασκευές - Ανακαινίσεις - Δρυμαία Αμφίκλεια

 

Η εταιρεία μας με σύγχρονο εξοπλισμό αναλαμβάνει την κατασκευή εξειδικευμένων επεμβάσεων για την επισκευή και ενίσχυση κατασκευών, όπως:
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, μανδύες, τσιμεντενέσεις - ρητινενέσεις,  ανθρακονήματα - ανθρακοελάσματα, αντιδιαβρωτική προστασία, αρμολογήματα - αποκαταστάσεις προσόψεων.

 

ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Η εταιρεία μας με άρτιο εξοπλισμό και προσωπικό αναλαμβάνει την εκτέλεση  των απαιτούμενων δοκιμών για τον έλεγχο αντοχής κατασκευών καθώς και την σύνταξη των απαιτούμενων μελετών στατικής επάρκειας και επεμβάσεων αν απαιτούνται.

ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ & ΔΙΑΤΡΗΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΤΗΡΊΞΕΙΣ & ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την μελέτη και εκτέλεση πραγματικά αδιατάρακτων κοπών - διατρήσεων καθώς και εξειδικευμένων στηρίξεων - αγκυρώσεων εξοπλισμού ή νέων κατασκευών, σε υπάρχουσες κατασκευές.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Η εταιρεία μας, με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της, αναλαμβάνει την περιοδική ή πάγια συντήρηση πάσης φύσεως κατασκευών ή εγκαταστάσεων επί ακινήτων και ενδεικτικά: ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων θέρμανσης, υδραυλικών & αποχετευτικών εγκαταστάσεων, αρδευτικών εγκαταστάσεων &  κήπων.