Το τεχνικό γραφείο με την συνεργασία έμπειρων συνεργείων αναλαμβάνει την:

 

–          Ανέγερση κατοικιών και λοιπών κτιρίων είτε εξολοκλήρου (με το κλειδί στο χέρι) είτε βάσει συμφωνίας για επιμέρους εργασίας.

–          Επισκευή φέροντος οργανισμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα ή λιθόκτιστων.

–          Επισκευή σεισμόπληκτων κατασκευών.

–          Επισκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων κτιρίων.

–          Ενίσχυση κατασκευών για ανάληψη επιπλέον φορτίων.

–          Αναπαλαίωση κτιρίων.