Το τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει όλες τις μελέτες και τις επεμβάσεις που απαιτούνται για την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των τύπων των κτιρίων με γνώμονα την οικονομικότερη και αποδοτικότερη λύση για τους χρήστες αυτών και συγκεκριμένα για αναβαθμίσεις που αφορούν:

 

–          Θερμομόνωση.

–          Η/Μ Εγκαταστάσεις (θέρμανση – ψύξη – αυτοματισμοί).

–          Υγρομόνωση.

 

Σε συνεργασία με μια πλήρη Ομάδα Συνεργατών  το τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και την πραγματοποίηση επιβλέψεων για έργα όπως:

 

–          Αρχιτεκτονικά.

–          Στατικά.

–          Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου.

–          ΕνεργητικήςΠαθητικής Πυροπροστασίας.

–          Περιβαλλοντικά (Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων).

–          ΎδρευσηςΑποχέτευσης

–          ΚλιματισμούΘέρμανσης.

–          Ηχομόνωσης Θερμομόνωσης.

 

Σε συνεργασία με πιστοποιημένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου το τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει ελέγχους:

 

–          Φέρουσας ικανότητας υπαρχόντων κτιρίων.

–          Ποιότητας υλικών.