Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση για κάθε είδους αυθαίρετο χώρο και πάντα εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας, την:

 

–          Εξαίρεση από κατεδάφιση.

–          Νομιμοποίηση.