Το τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση της Οικοδομικής Άδειας για κάθε τεχνικό έργο που αυτή απαιτείται και ειδικότερα για την ανέγερση:

 

–          Μονοκατοικιών.

–          Πολυκατοικιών και Συγκροτημάτων Κατοικιών.

–          Βιομηχανικών – Βιοτεχνικών κτιρίων.

–          Καταστημάτων.

–          Κτιρίων γραφείων.

–          Κτηνοτροφικών – Αγροτικών εγκαταστάσεων.

 

Επίσης αναλαμβάνουμε την έκδοση Οικοδομικών Αδειών για:

 

–          Αλλαγή χρήσης χώρων.

–          Προσθήκη καθ’ ύψος.

–          Επέκταση.

–          Επισκευή – Ενίσχυση Σεισμοπλήκτων & μη.

–          Εργασίες μικρής κλίμακας.

 

Τέλος αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση κάθε είδους τοπογραφικής εργασίας και την έκδοση βεβαιώσεων μεταβίβασης.