2234063414 Δρυμαία, Αμφίκλεια defthim8@yahoo.gr
hero image


 

 

Οικοδομικές Άδειες (Μελέτες – Επιβλέψεις)
Τεχνικό Γραφείο Δημήτρη Ευθυμίου - Πολιτικός Μηχανικός - Μελέτες - Κατασκευές - Ανακαινίσεις - Δρυμαία Αμφίκλεια

 

Το τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση της Οικοδομικής Άδειας για κάθε τεχνικό έργο που αυτή απαιτείται και ειδικότερα για την ανέγερση:

 • Μονοκατοικιών
 • Πολυκατοικιών και Συγκροτημάτων Κατοικιών
 • Βιομηχανικών – Βιοτεχνικών κτιρίων
 • Καταστημάτων
 • Κτιρίων γραφείων
 • Κτηνοτροφικών – Αγροτικών εγκαταστάσεων

 

Επίσης αναλαμβάνουμε την έκδοση Οικοδομικών Αδειών για:

 • Αλλαγή χρήσης χώρων
 • Προσθήκη καθ’ ύψος
 • Επέκταση
 • Επισκευή – Ενίσχυση Σεισμοπλήκτων & μη
 • Εργασίες μικρής κλίμακας

 

Τέλος αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση κάθε είδους τοπογραφικής εργασίας και την έκδοση βεβαιώσεων μεταβίβασης.